Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Statsobligationsmarkedet i euroområdet

Årsagerne til, at renten på statsobligationer i euro udstedt af de forskellige stater i euroområdet ikke er ens, behandles, og konsekvenserne for udstedelsespolitikken omtales.