Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Valutareserven

Nationalbankens valutareserve har høj likviditet og består især af indskud i udenlandske banker og let omsættelige udenlandske obligationer. Formålet er via køb eller salg at kunne påvirke valutakursen over for euro som et vigtigt led i fastkurspolitikken. Valutareserven kan ikke anvendes til afvikling af Danmarks udlandsgæld.