Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Aktiekurser, boligpriser og pengepolitik

Med udgangspunkt i de senere års stærke stigninger i aktiekurser og ejendomspriser i en række lande gennemgås argumentet for og imod, at centralbanken forsøger at stabilisere disse priser.