Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Danmarks udlandsgæld fra 1960-99

Den danske udlandsgæld skyldes hovedsageligt mange år med underskud på betalingsbalancens løbende poster. Værdireguleringer som følge af ændrede børs- og valutakurser har desuden spillet en stor rolle i enkelte år.