Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Dansk Eksportfinansieringsfond 1975-2000

Eksportfinansieringsfonden blev oprettet i 1975 og opløst i 2000. Historien viser, at interessen for at optage lån i fonden aftog i takt med, at rentesubsidierne fra midten af 1980'erne blev mindre.