Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Demografi og vækst i Danmark

Med udsigt til stagnation i arbejdsstyrken og kraftig vækst i antallet af pensionister vil fastholdelse af det offentlige serviceniveau gøre det vanskeligt at opnå yderligere nedsættelser af arbejdstiden i en lang årrække.