Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

ECBs ejerforhold og reserver

Resumé: Regler og fordelingsnøgle for kapitalindskud, valutareserver og overskud fra ECBs virksomhed beskrives. Overskuddet fra eneretten til at udstede sedler tilfalder de nationale centralbanker.