Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

En børsverden i forandring

Den hastige udvikling af de europæiske børser med alliancer, indbyrdes konkurrence og brug af ny teknologi beskrives. Der må ventes en yderligere tilpasning i de kommende år.