Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Euroens første år på de finansielle markeder

Eurolandenes finansielle markeder er blevet mere integrerede, men der er dog langt fra tale om, at nationale forskelle i finansieringsmønstre og markedsfunktion er forsvundet.