Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Euromønternes nationale side i Grækenland

Gengivelse af euromønternes nationale side Grækenland.