Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet

På linje med andre centralbanker har Nationalbanken som en af sine opgaver at bidrage til effektivitet og stabilitet på de finansielle markeder. Finansiel stabilitet er centralt, hvis en sund makroøkonomisk udvikling skal opretholdes. Den følgende analyse, udarbejdet af Kapitalmarkedsafdelingen, har til formål at beskrive udviklingslinjer i den finansielle sektor i Danmark samt deres implikationer for den finansielle stabilitet.