Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

IMFs kvoter

Deltagerlandenes kvoter i IMF fastlægges politisk på baggrund af formler, som fra tid til anden ændres. Kvoternes betydning og den historiske udvikling frem til et netop offentliggjort forslag til revideret kvoteberegning gennemgås.