Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Konsekvenser for dansk betalingsformidling af en eventuel indførelse af euroen i Danmark

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Finansrådet, Nationalbanken, PBS, Realkreditrådet og Værdipapircentralen. Rapporten omhandler konsekvenserne af en eventuel dansk deltagelse i eurosamarbejdet for de danske clearing- og afviklingssystemer. Rapporten behandler primært den del af systemerne, der berører Nationalbanken.Det har i arbejdet vist sig, at der ikke er behov for store tilpasninger i de danske clearing- og afviklingssystemer ved en eventuel overgang til euro. Der er primært tale om tekniske tilpasninger, der ikke har store konsekvenser for den måde, systemerne generelt fungerer på.