Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Konsekvenser for det danske obligationsmarked i forbindelse med Danmarks eventuelle indførelse af euroen. Tekniske overvejelser.

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børsmæglerforeningen, Finansministeriet, Finansrådet, Finanstilsynet, Københavns Fondsbørs, Nationalbanken, Realkreditrådet, Værdipapircentralen og Økonomiministeriet, som har behandlet spørgsmålet om konsekvenserne for de danske obligationsmarked i tilfælde af dansk indtræden i eurosamarbejdet. Det er navnlig spørgsmålet om redenominering af cirkulerende obligationer, som har været genstand for arbejdsgruppens overvejelser. Det er overvejelserne og konklusionerne fra diskussionen af dette emne, som præsenteres. Rapporten er udgivet i 2000 og foreligger på dansk og engelsk. Den er tilgængelig i pdf-format og kan også bestilles ved henvendelse til Nationalbanken.