Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Nationalbankens risikostyring

Der bliver givet en oversigt over, hvilke finansielle risici Nationalbanken er udsat for, og hvordan de styres. Kreditrisikoen er yderst ringe og markedsrisikoen beskeden.