Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Ny finansiel sektorlov i USA

Strukturen af den finansielle sektor i USA og den nye lovgivning beskrives. Rammerne for den finansielle sektor er blevet mere tidssvarende, men kan næppe rumme alle tendenser til brancheglidning.