Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Optionspriser og renteforventninger

På baggrund af registrerede optionspriser beskrives en metode til at fastlægge, hvorledes parternes forventninger til den fremtidige rente fordeler sig.