Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Sammenhængen mellem udlandsgælden og rente- og udbyttebetalinger til og fra udlandet beskrives. Nettoforrentningen var i 1998 så høj som 8,7 pct., fordi aktiverne i gennemsnit forrentes noget lavere end passiverne.