Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved prisstabilitet

Såvel teoretiske overvejelser som praktiske erfaringer tyder på, at stabile priser giver de bedste rammer for at opnå en høj grad af økonomisk velfærd. Der kan dog være umiddelbare omkostninger knyttet til at nedbringe inflationen.