Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Sammenligning af varehandel og varebetalinger

Danmarks Statistik og Nationalbanken har siden sommeren 1999 sammenlignet opgørelsen af varehandel i udenrigshandelsstatistikken og varebetalingerne i betalingsstatistikken. Baggrunden for undersøgelsen, der er blevet foretaget på Økonomiministeriets foranledning, og som var blevet muliggjort, efter Nationalbanken i oktober 1998 havde indført et nyt indberetningssystem for betalingsstatistikken, var en betydelig forskel mellem saldoen på betalingsbalancens løbende poster og saldoen på de løbende betalinger fra og til udlandet i 1998.