Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

TARGETs første år

Anvendelsen af eurobetalingssystemet TARGET har været betydelig, især i eurolandene. Brugerundersøgelser viser en generel accept af systemet, men peger også på forbedringsmuligheder.