Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Værdipapirafvikling i internationalt perspektiv

Den danske værdipapirafvikling er præget af et højt teknologisk niveau. Internationalt set er der en tendens til samarbejde og koncentration om værdipapirafvikling på tværs af landegrænserne. De traditionelle nationale strukturer er under nedbrydning.