Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Aftale om samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet vedrørende betalingssystemer og clearingcentraler

Aftalens formål er at bidrage til at sikre effektive og stabile danske betalingssystemer og clearingcentraler, herunder ved at bidrage til, at systemisk vigtige systemer overholder internationalt anerkendte standarder. Aftalen vedrører opgaver, hvor Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank har berøringsflader i den forbindelse.