Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Ansøgerlandene og euroen

Tolv lande søger om optagelse i EU. Efter optagelse skal hvert land indføre euroen, såfremt det opfylder konvergenskriterierne, herunder kravet om deltagelse i ERM2 uden spændinger. Der vil gå en del år fra nu, før de tidligste af landene kan indføre euroen.