Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Anvendelse af dagsværdiprincippet i pengeinstitutternes regnskaber

Med vedtagelsen af lov om finansiel virksomhed i foråret 2001 er der åbnet mulighed for, at pengeinstitutterne i fremtidens regnskaber skal opgøre aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Artiklen diskuterer mulige konsekvenser for den finansielle stabilitet af at indføre dagsværdiprincippet.