Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Baltikum – 10 års uafhængighed

De baltiske lande har i løbet af de sidste 10 år ændret sig fra plan- til markedsøkonomier. Væsentlige aspekter af den udvikling samt en række udfordringer for de baltiske lande i deres stræben efter at nå EU-landenes velstandsniveau bliver behandlet.