Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Danmarks Nationalbanks overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer

Betalings- og værdipapirafviklingssystemer er væsentlige elementer i den moderne finansielle infrastruktur. Der er i internationale fora kommet en øget opmærksomhed omkring risici i netop denne del af den finansielle infrastruktur og omkring centralbankernes rolle i den forbindelse. Det internationale samarbejde, herunder ikke mindst mellem centralbankerne fra de 10 største industrilande og Schweiz (G-10 samarbejdet), har således inden for de sidste 10-15 år produceret en række rapporter med anbefalinger og standarder inden for dette område. Opmærksomheden skyldes bl.a., at værdien af de transaktioner, som håndteres i systemerne, er steget betydeligt.