Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet

Nationalbanken har som en af sine hovedopgaver at bidrage til effektivitet og stabilitet i den finansielle sektor, hvilket indgår blandt forudsætningerne for en sund samfundsøkonomisk udvikling. Analyser af situationen i den finansielle sektor, med særlig vægt på bankerne, og af hvordan makroøkonomiske udviklingstræk og bevægelser på kapitalmarkederne påvirker sektoren, er centrale elementer i dette arbejde. Udgangspunktet for analyserne er de risici, som den finansielle sektor er udsat for.