Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Finansielle institutioners konti og sikkerhedsstillelse i Nationalbanken

Nationalbanken spiller en central rolle i det danske finansielle system. Det skyldes grundlæggende, at fordringer på Nationalbanken er risikofrie og likvide. Den generelle accept heraf er en forudsætning for, at Nationalbanken er i stand til at føre pengepolitik og dermed fastsætte niveauet for den korte rente og indebærer også, at fordringer på Nationalbanken anvendes til afregning af mellemværender mellem det finansielle systems aktører. I praksis sker det ved, at mellemværender afvikles over konti i Nationalbanken.