Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Indførelsen af eurosedler og -mønter

Den 1. januar 2002 indføres eurosedler og -mønter i de 12 euro-lande. Mens sedlerne er ens i alle landene, har mønterne både en national side og en fælles side. Alle mønterne kan anvendes i alle eurolandene. Samtidig med euroindførelsen vil de nationale sedler og mønter (fx D-mark, fransk franc, hollandske gylden) blive trukket ud af cirkulation. I en periode på op til 2 måneder vil man kunne benytte både euroen og de nationale sedler og mønter i forretningerne, men fra 1. marts vil kun euroen være lovligt betalingsmiddel i eurolandene. Artiklen beskriver, hvordan euroindførelsen kommer til at foregå, og hvad man – set med danske øjne – specielt skal være opmærksom på.