Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Indikatorer for finansiel ustabilitet

På baggrund af teorier om årsager til finansiel ustabilitet opregnes en række forhold, der kan tjene som indikatorer for finansiel sårbarhed i Nationalbankens årlige rapport om finansiel stabilitet i Danmark.