Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Internationale standarder for betalingssystemer

For at sikre, at betalingssystemerne er såvel sikre som effektive, har G-10 landenes centralbanker udviklet standarder for systemernes indretning. Der er en gennemgang af standarderne, som også vil blive implementeret i Danmark.