Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kreditderivater – mulige implikationer for finansiel stabilitet

I de senere år er der sket en kraftig vækst i det globale marked for kreditderivater, dvs. instrumenter til at styre kreditrisikoen i bl.a. bankerne. En mere udbredt brug af kreditderivater, end det nu er tilfældet, kan umiddelbart bidrager til finansiel stabilitet, men der er også forhold, der trækker i modsat retning.