Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Makroøkonomiske nøgletal og rentekurven for euroområdet

Når makroøkonomiske nøgletal afviger fra det forventede, påvirkes den amerikanske rentekurve systematisk af adskillige nøgletal. Systematikken er også til stede i euroområdet, men i mindre grad.