Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Modeller til styring af kreditrisiko i bankerne

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at lave modeller for bankers kreditrisiko. Der er både fordele og ulemper ved kreditmodeller i forhold til den enkelte banks rationelle drift og den finansielle stabilitet.