Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Ny statistik for investeringsforeninger

Som led i udbygningen af den finansielle statistik påbegynder Nationalbanken en ny statistik for investeringsforeninger, som bl.a. giver viden om ejerforholdene. Det er især husholdningerne, som ejer investeringsforeningsbeviser.