Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nye kapitaldækningsregler for bankerne

Baselkomiteen har sendt et forslag til nye regler til høring. Forslaget lægger vægt på tre indbyrdes supplerende forhold: Minimumskapitalkrav, tilsynsproces og markedsdisciplin. I EU-landene ventes lovgivningen om nye regler at være på plads i 2004.