Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 2001

Siden 1998 er omsætningen på det danske valutamarked faldet, viser den danske del af en international undersøgelse. En mulig forklaring er euroens introduktion. Udviklingstendensen genfindes globalt. Omsætningen i afledte finansielle instrumenter er steget i samme periode.