Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Opløsning af gridlock i betalingssystemer

Fænomenet gridlock i betalingssystemer beskrives. Når de enkelte betalinger afvikles for sig i realtid, kan rækkefølgen af betalingerne være vigtig for at undgå propper i systemet. En mekanisme til opløsning af gridlock, der implementeres i forbindelse med KRONOS, diskuteres. Mekanismens effekt er forsøgt kvantificeret ved hjælp af simulationskørsler med data fra Danmark og Finland.