Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Stabilitets- og vækstpagten – status i 2001

Der gøres status over de praktiske erfaringer med stabilitets- og vækstpagten med fokus på udviklingen i 2001. Det centrale i pagten er, at EU-landenes offentlige budgetter skal være tæt på balance eller i overskud, hvilket alle EU-lande lever op til på mellemlangt sigt, men ikke på det korte.