Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udvikling i og måling af realrenten

Realrenten kan i praksis ikke bestemmes entydigt. At trække den aktuelle inflation fra den nominelle rente fører i mange tilfælde til fejlslutninger. I en sund økonomi er realrenten efter skat positiv.