Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko

Den fremherskende metode til kvantificering af finansielle virksomheders markedsrisiko er Value-at-Risk (VaR). Nationalbanken anvender VaR i forbindelse med overordnede porteføljebeslutninger og den løbende overvågning af bankens markedsrisiko, men metoden kan ikke stå alene.