Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Cyklisk korrigerede offentlige budgetbalancer

De internationale organisationers teknikker til at korrigere offentlige budgetbalancer for konjunkturens indflydelse beskrives og sammenlignes. Selv om metoderne ikke er uden problemer, vil de ofte give et bedre billede af finanspolitikkens stramhed end den ikke-korrigerede offentlige budgetsaldo alene.