Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Den økonomiske situation i Polen

Der gøres status over de økonomiske resultater i Polen siden overgangen til markedsøkonomi med fokus på de seneste års økonomiske afmatning. Forskellen i levestandard til EU-landene og udsigterne for en udligning bliver behandlet, og en række udfordringer til den økonomiske politik, bl.a. som følge af et polsk ønske om hurtigst muligt at træde ind i euro-området, diskuteres.