Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Det danske pengemarked

I artiklen gøres status over de seneste års udvikling på det danske pengemarked. Der ses på både udviklingen i omsætningen og prisstillelsen. Pengemarkedet er generelt set velfungerende.