Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Euroen 2002

Introduktionen af eurosedler og -mønter er det håndgribelige tegn på, at ØMUen er realiseret i 12 EU-lande. I lyset af tidligere kuldsejlede forsøg opregnes en række årsager til, at det lykkedes denne gang.