Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Euromønter fra Monaco, San Marino og Vatikanet

Gengivelse af euromønternes nationale side for Monaco, San Marino og Vatikanet