Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Sedler og mønter

Falske sedler

Omfanget af falskmøntneri i Danmark er beskedent, men stigende. Baggrunden er den hastige teknologiske udvikling og udbredelsen af reproduktionsudstyr til en stor del af befolkningen. Nationalbanken søger ligesom andre centralbanker at imødegå denne udvikling ved at forbedre sedlernes sikkerhed og ved øget information.