Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Følsomhedsanalyse af udlandsgælden

Udlandsgælden opgøres nu kvartalsvis ud fra et detaljeret datagrundlag. Det gør det muligt at vurdere udlandsgældens følsomhed over for udsving i valuta-, aktie- og obligationskurser. Analysemetoden Value-at-Risk (VaR) viser, at udviklingen i valuta-, aktie- og obligationskurser fra tid til anden må forventes at forårsage kvartalsvise udsving i udlandsgælden på ca. 50 mia.kr.