Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Fremtidig publicering af statistik

Nationalbanken er ophørt med at udsende publikationsserien ”Finansiel Statistik – Nyt” på papir. Fremover vil statistikkerne alene blive offentliggjort elektronisk. Indholdsmæssigt er publikationerne uændrede, men i forbindelse med omlægningen fremrykkes de detaljerede opgørelser i den hidtidige Månedsoversigt, så de fremover offentliggøres samtidigt med Nyt-publikationerne for de enkelte områder.